-5% LA PLATĂ CU CARD BANCAR
LIVRARE GRATUITĂ

LA COMENZI MAI MARI DE 289 DE LEI

DIVERSITATE

ALEGERE MARE DE PANTOFI

Serviciu Excelent

CALITATE GARANTATĂ

Condiții de utilizare

CONDIȚII GENERALE MAGAZINULUI VIRTUAL KOMPASS.RO
 

I. OBIECT

Art. 1. Condițiile generale prezentate sunt proiectate pentru a regula relațiile între "STEI-99" SRL cu CUI 102686392, cu sediu și adresa administrativa in regiunea Burgas, municipiul Burgas, or. Burgas 8000, cart. BRATYA MILADINOVI, bl.71, et.15, ap.17, reprezentată de YORDANKA ILIEVA IVANOVA, numită mai sus FURNIZOR, și clienții, numiți mai sus UTILIZATORI, de magazinul electronic „Incaltaminte-kompass.ro”, numit mai sus „MAGAZIN VIRTUAL”.

 

ІІ. Date ale furnizorului

 

Art.2. Informație conform Legii comerțului electronic și Legii protecții utilizatorilor:

1. Numele furnizorului: "STEI-99" SRL

2. Șediul și adresa administrații: regiunea Burgas, municipiul Burgas, or. Burgas 8000, cart. BRATYA MILADINOVI, bl.71, et.15, ap.17

3. Adresa practicării activității: regiunea Burgas, municipiul Burgas, or. Burgas 8000, cart. BRATYA MILADINOVI, bl.71, et.15, ap.17

4. Date de corespondenție: regiunea Burgas, municipiul Burgas, or. Burgas 8000, cart. BRATYA MILADINOVI, bl.71, et.15, ap.17

Email: shop@kompass.bg

Tel.: +359 8877 43 43      

5. Înregistrare în registre publice: CUI 102686392

6. Autorități de supraveghere:

(1) Comisie de protecție a datelor cu caracter personal

Adresă: or. Sofia 1000, str."Ivan Evstatiev Geshov" № 15

Tel.: (02) 940 20 46

Fax: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Web site: www.cpdp.bg

(2) Comisie de protecție a utilizatorilor

Adresă: or.Sofia 1000, piața "Slaveykov" №4А, et.3, 4 и 6,

Tel.: 02 / 980 25 24

Fax: 02 / 988 42 18

Linie de asistență telefonică: 0700 111 22

Web site: www.kzp.bg, administrator de date cu caracter personal sub №297485 în registrul electronic Comisiei de protecție a datelor cu caracter personal.

8. Registrație conform Legii de taxă cu valoare adaugată № BG 102686392

 

III. CARACTERIZĂRI ALE MAGAZIN ELECTRONIC 

Art. 3. MAGAZIN ELECTRONIC este magazin electronic, accesibil la adresa Internet „kompass.bg”, prin care Utilizatorii au posibilitatea să încheie contracte de vănzare-cumpărare și livrare a produselor propuse de MAGAZIN ELECTRONIC, inclus următoarele:

            1. Să facă registrație și să creeze profil pentru a vedea MAGAZIN ELECTRONIC și pentru a folosi serviciile suplimentare de dispoziție a informații;

            2. Să realizeze declarații electronice în legătură cu încheierea sau realizarea contractelor cu MAGAZIN ELECTRONIC prin interfața paginei de MAGAZIN ELECTRONIC, accesibilă pe Internet;

            3. Să încheie contracte de vănzare-cumpărare și livrare a produselor propuse de MAGAZIN ELECTRONIC;

            4. Să facă orice tip de plată în legătură cu contracte încheiate cu MAGAZIN ELECTRONIC, conform modurilor de plată menținute de MAGAZIN ELECTRONIC.

            5. Să primească informație despre produse noi de MAGAZIN ELECTRONIC. 

            6. Să vadă produsele, caracterizările lor, prețuri și condiții de livrare;

            7. Să fie infomați despre drepturile, provenite de legea mai ales prin interfața paginei de MAGAZINUL ELECTRONIC în Internet;

Art.4 Furnizorului furnizează produse și garantează drepturile Utilaztorilor, prevăzute de lege, în cadrul bună-credinței, pricepute în practica dreptul consumatorului și dreptul comercial.

Art. 5. (1) Utilizatorii încheie contract de vănzare-cumpărare al produselor propuse de MAGAZINUL ELECTRONIC prin interfața FURNIZORULUI, accesibilă pe pagina lui cu adresa Internet „kompass.bg” sau celеlalte mijloace de comunicare la distanță.

(2) Confort puterii contractului încheiat cu Utilizatorii pentru vănzare-cumpare produselor, Furnizorul este obligat să furnizeze și să transmită proprietatea Utilizatorului la definite de lui produse prin interfață.

(3) Utilizatorii plătesc Furnizorului renumerație penru produsele furnizate conform condițiile, definite de MAGAZIN ELECTRONIC și condițiile generale actuale. Renumerația este în mărimea prețului declarat de Furnizorl la adresa Internet MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(4) Furnizorul furnizează produsele hotărâte de Utilizatorii în termenele și la condițiile, definite de Furnizorul pe pagina magazinului electronic și conform condițiilor generale actuale. 

(5) Prețul livrării se definește separat și expres de prețul produselor.

Art. 6. (1) Utilizatorul si Furnizorul convin că toate declarațiile/notificările făcute între ei in legatură cu încheierea și realizarea contractului de vănzare-cumpărare pot fi făcute electronic sau prin declarații electronice în condițiile Legii documentului electronic și semnătura electronică și art.11 de Legea comerțului electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice, efectuate de Utilizatorii saite, sunt făcute de persoanele, indicate în datele, prezentate de Utilizatorul în timpul înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele corespunzător și parola de acces.

 

IV. UTILIZARE A MAGAZINULUI ELECTRONIC

 

Art. 7. (1) Ca să folosească MAGAZIN ELECTRONIC  pentru încheiere a contractelor de vănzare-cumpărare de produse, Utilizatorul ar trebui să introducă aleși de el nume și parolă de acces la distanță, în ocaziile în care magazinul electronic cere registrație.

(2) Numele și parolă de acces la distanță se definesc de Utilizatorul, prin registrație electronică în site-ul Furnizorului.

(3) Cu completarea datelor și apăsarea pe butoanele "Da, accept" și "Înregistrează-te", Utilizatorul confirmă că este familiarizat cu condițiile generale, este de acord cu conținutul lor și este obligat să-le respecte.

(4) Furnizatorul confirmă registrația efectuată de Utilizatorul prin trimitere e-mail la adresa e-mail prezentată de Utilizatorul, la care se trimite și informație despre activarea registrații. Destinatarul confirmă registrația și încheierea contractului prin referență electronică în scrisoarea, cu care este informat despre registrația făcută, trimisă de Furnizorul. După confirmarea se creează cont al Utilizatorului și între el și Furnizorul apare relație contractuală.

(5) La crearea registrației Utilizatorul este obligat să prezinte date actuale și corecte. Utilizatorul oportun actualizează datele, prezentate în registrația, în caz de schimbare.

(6) În cazul în care pentru registrație a Utilizatorului se folosește profil de web rețele sociale sau celelalte rețele, parte pe contractul este persona, care este titular profilului utilizat pentru registrație în rețeaua socială sau altă. În cazul acesta Furnizorul are dreptul de acces la datele necesare pentru identificare a Utilizatorului în rețea socială sau altă.

Art. 8. (1) Adresa electronică, prezentată la registrarea întăi a Utilizatorului, ca și fiecare adresă următoare, folosită pentru schimb de declarații între Utilizatorul și Furnizorul, este "Adresă electronică principală" în sensul condițiilor generale. Utilizatorul are dreptul să schimbe adresa sa electronică principală.

(2) La intrarea cereri pentru schimbare adresei electronice principale, Furnizorul trimite cerere pentru confirmare schimbării. Cererea de confirmare se trimite de Furnizorul la adresă nouă electronică principală dată de Utilizatorul.

(3) Schimbarea adresei noi electronice principale se efectuează după confirmare de Utilizatorul, exprimată prin referință, conținându-se în cererea de confirmare, trimisă de Furnizorul la adresa electronică principală dată de Utilizatorul.

(4) Furnizorul informează Utilizatorul despre shcimbarea efectuată prin e-mail, trimis la adresa electronică principală dată de Utilizatorul înainte de a efectua schimbarea conform art.2.

(5) Furnizorul nu poartă responsabilitate față de Utilizatorul pentru schimbare neautorizată a adresei electronice principale.

(6) Furnizorul poate să ceară Utilizatorului folosirea adresei electronice principale în cazuri specifice.

 

V. ETAPE TEHNICE PENTRU A ÎNCHEIA CONTRACT DE VĂNZARE-CUMPARE

 

Art. 9. (1) Utilizatorii folosesc mai ales interfața paginii Furnizorul, ca să încheie contracte de vănzare-cumpărare de produsele propuse de Furnizorul în MAGAZIN ELECTRONIC.

(2) Contractul se încheie în limbă bulgară.

(3) Contractul între Furnizorul și Utilizatorul reprezintă condițiile generale actuale, accesibile la adresa „kompass.bg”.

(4) Parte pe contractul cu Furnizorul este Utilizatorul conform datele, prezentate la registrația și conținându-se în profilul personal al Utilizatorului. Pentru a evita indoială aceste sunt datele, cu care este făcut contul la Furnizorul.

(5) Furnizorul include în interfața adresei sale Internet, mijloace tehnice pentru stăbilire și corectarea greșelilor la introducerea informații, înainte de a fi făcută declarația de încheiere a contractului.

(6) Contractul acesta se consideră încheiat din momentul efectuării registrației Utilizatorului. Contractul de vănzare-cumpărare al unui produs se consideră încheiat din momentul cererii sale de Utilizatorul prin interfața Furnizorului.

(7) Pentru încheierea contractului acesta și încheierea contractului de vănzare-cumpărare al unui produs, Furnizorul informează expres Utilizatorul în mod adecvat prin mijloace electronice.

(8) Declarația de încheiere a contractului și confirmarea pentru primirea sale se consideră primite când adresații lor au posibilitate de acces la ei.

(9) Furnizorul furnizează produselor la adresa dată de Utilizatorii și nu poartă răspundere în cazul în care datele prezentate de Utilizatorii sunt incorecte sau derutante.

Art. 10. Utilizatorii încheie contractul de vănzare-cumpărare cu Furnizorul prin următoarea procedură:

(1) Efectuare a registrații în MAGAZINUL ELECTRONIC sau prezentare a datelor necesare, dacă Utilizatorul nu are până în momentul acesta registrație în MAGAZIN ELECTRONIC;

(2) Intrare în sistemă pentru a face comenzi în MAGAZIN ELECTRONIC prin identificarea cu nume și parolă;

(3) Alegere a unui sau mai multe produse oferite în MAGAZIN ELECTRONIC și adăugarea lor la lista cu comenzi de cumpărare;

(4) Prezentare a datelor pentru a efectua livrarea;

(5) Alegerea a mod și moment de a plăti prețul.

(6) Confirmare a comenzii.

 

VI. OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIE A UTILIZATORILOR

 

Art. 11. Regulile secțiunii prezinte VI din condițiile aceste generale se aplică la Utilizatori, pentru care conform datelor prezentate pentru încheierea contractului de vănzare-cumpare sau la registrația în MAGAZIN ELECTRONIC, poate să facă concluzie că sunt utilizatori în sensul Legii de protecție a utilizatorilor, Legii comerțul electronic și/sau Directiva 97/7/EO a Parlamentului European și a Consiliului de la 20 mai 1997 despre protecția utilizatorului în raport cu contractele la distanță.

Art. 12. (1) Caracterizările principale ale produselor oferite de Furnizorul sunt definite în profilul fiecărui produs pe site MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(2) Prețul produselor cu toate impozite se definește de Furnizorul în profilul fiecărui produs pe site MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(3) Valoarea costurilor de transport și de poștă, care nu sunt incluse în prețul produsului, se definește de Furnizorul și se prezintă ca informație Utilizatorilor în unul dintre momentele următoare înaite de a încheia contractul:

-În profilul fiecărui produs în site-ul Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC;

-La alegerea produselor pentru încheiere a contractului de vănzare-cumpare;

(4) Modul de plată, livrare și realizare a contractului se definește în condițiine generale prezinte ca și informația prezentată Utilizatorului în site-ul Furnizorului. 

(5) Informația prezentată Utilizatorilor din articolul acesta este actuală la momentul vizualizării sale pe site-ul Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC înaite de a încheia contractul de vănzare-cumpare.

(6) Fuznizorul arată obligatoriu condițiile de livrare ale produselor individuale pe site-ul MAGAZINULUI ELECTRONIC.

(7) Furnizorul arată înaite de a încheia contractul valoarea totală a comenzii tuturor produselor în ea.

Art. 13. (1) Utilizatorul convine că Furnizorul are dreptul să accepte plată în avans pentru contractele de vănzare-cumpărare al produselor încheiate cu Utilizatorul și livrarea lor.

(2) Utilizatorul alege individual dacă să plătească Furnizorului prețul livrării al produselor înaintea sau în momentul livrării.

Art. 14. (1) Utilizatorul are dreptul să datoreze compensație sau amendă și fără să arate cauză să refuze contractul încheiat în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii produsului.

(2) Când Furnizorul n-a îndeplinit obligațiile sale de prezenta informație, definite în art. 47, par. 1 de Legea de protecție a utilizatorilor, utilizatorul are dreptul să refuze contractul încheiat în termen de 1 an și 14 zile lucrătoare de la data conform art.50 de Legea de protecție a utilizatorilor. Când comerciantul prezintă Utilizatorului informația despre dreptul de refuz în termen de 1 an de la data confom art.50 de Legea de protecție a utilizatorilor, utilizatorul are dreptul  să refuze contractul de la distanță sau contractul în afara obiectului de comerț în termen de 14 zile de la data primirii informații conform art.47, par.1, p.8 de Legea de protecție a utilizatorilor.

(3) În caz de refuz conform par.1, Furnizorul este obligat să-i recupere complet sumele plătite de Utilizatorul nu mai târziu de 14 zile calendarice de la data la care Utilizatorul a refuzat contractul încheiat. De suma plătită de Utilizatorul se deduc cheltuielile de returnare produsului, afară de cazul când Utilizatorul a returnat produsul pentru cheltuală proprie și a informat despre aceste Furnizorul.

(4) Utilizatorul este obligat să păstreze produsele primite de Furnizorul, calitatea și siguranța lor în timpul termneului conform par.1.

Art. 15. (1) Termenul de livrare produsului și momentul întăi, de la care pornește, este definit pentru fiecare produs separat la încheierea contractului cu Utilizatorul prin site-ul Furnizorului MAGAZINULUI ELECTRONIC, afară de cauza când produsele comandate sunt într-o livrare.

(2) În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul n-au stăbilit termen de livrare, termenul livrării este 30 zile lucrătoare de la data expedierii comenzii Utilizatorului la Furnizorul prin site-ul Furnizorului MAGAZINUL ELECTRONIC.

(3) Dacă Furnizorul nu poate să îndeplinească contractul pentru că nu are produsele comandate, el este obligat să informeze despre aceste Utilizatorul și să recupere sumele plătite de el în termen de 30 zile lucrătoare de la data la care Furnizorul ar fi îndeplinit obligația sa la contractul.

(4) În cazurile conform par.3, Furnizorul are dreptul să livreze Utilizatorului produse cu aceeași calitate și prețuri. Furnizorul informează Utilizatorul electronic despre schimbarea executării contractului.

(5) În caz de refuz de contractul de livrări conform par.4, cheltuielile de returnare vor fi plătite de Furnizorul.

Art. 16. (1) Furnizorul transmite produsele Utilizatorului după certificarea executării cerințelor și prezența circumstanțelor conform art. 47 de Legea de protecție a utilizatorilor. 

(2) Utilizatorul și Furnizorul certifică circumstanțele conform par.1 în scris în momentul livrării prin semnătură proprie, afară de cazul când nu este definit ceva alt.

(3) Utilizatorul și Furnizorul convin că cerințele conform par.1 și art.47 de Legea de protecție a utilizatorilor o sa fie păstrate, dacă certificarea este făcută de persoană, despre care conform circumstanțelor poate să facă concluzie că o să transmită informația Utilizatorului-parte pe contractul.

 

VII. ALTE CONDIȚII

 

Art. 17. (1) Furnizorul livrează și transmite produsul Utilizatorului în termen stăbilit la încheierea contractului. 

(2) Dacă termenul conform par.1 nu este expres definit între părțile la încheierea contractului. Furnizorul livrează și transmite produsul în termen adecvat, iar nu mai târziu de 2 luni.

Art. 18. Utilizatorul trebuie să vadă produsul în momentul livrării și transmiterii ei de Furnizorul și dacă nu corespunde cerințelor să informeze imediat despre aceste Furnizorul.

 

 

VIII. PROTECȚIE A DATELE CU CARACTER PERSONAL

 

Art. 19. (1) Furnizorul ia măsuri de protecție a datelor cu caracter personal al Utilizatorului conform Legii de protecție a datelor cu caracter personal.

(2) Din motive de securitate datelor cu caracter personal Utilizatorilor, Furnizorul o să trimite datelor numai la adresa e-mail, care este prezentat de Utilizatorii în momentul registrații.

(3) Furnizorul acceptă și declară pe site-ul lui Politica de protecție a datelor cu caracter personal, accesibilă la adresa „kompass.bg”.

Art. 20. (1) În orice moment Furnizorul are dreptul să ceară Utilizatorului să se legitimeze și să certifice siguranța fiecărei circumstanțe sau fircăror circumstanțe precizate în timpul înregistrării.

(2) În cazul în care, pentru oarecare pricină, Utilizatorul a uitat sau a pierdut numele și parola lui, Furnizorul are dreptul să aplice "Procedura de numele și parole uitate", accesibilă la adresa „kompass.bg”.

 

IX. SCHIMBARE ȘI ACCES LA CONDIȚIILE GENERALE

 

Art. 21. (1) Condițiile generale prezinte pot fi schimbate de Furnizorul, despre care Ultimul o să informeze în mod adecvat toți Utilizatori MAGAZINULUI ELECTRONIC, care au registrație în termen de 7 zile.

(2) Furnizorul și Utilizatorul convin că fiecare completare și schimbare acestor condiții generale o să aibă acțiune la Utilizatorul după informarea lui obligatorie de Furnizorul și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de o lună  că le respingă cu notificare scrisă.

(3) Utilizatorul convine că toate declarații Furnizorului în legătură cu schimbarea acestor condiții generale o să fie trmise la adresa electronică, dată de Utilizatorul la înregistrarea. Utilizatorul convine că scrisorii electronice, trimise în ordinea acestui articol nu este necesar să fie semnate cu semnătură electronică, ca să aibă acțiune la el.

Art. 22. Furnizorul publică aceste condiții generale la adresa „kompass.bg”, împreuna cu toate complimentări și schimbări în ele.

 

X. ÎNCETARE

 

Art. 23. Condițiile generale prezinte și contractul Utilizatorului cu Furnizorul se stopează în ocaziile următoare:

•                     la stoparea și declararea în lichidare sau declararea în insolvabilitate unei parte pe contractul;

•                    prin consimțământ reciproc părților în scris;

•                    în mod unilateral, cu anunț de fiecare parte în cazul în care nu sunt efectuate obligațiile altei parte,

•                    la imposibilitate obiectivă unei dintre părțile pe contractul să efectueze obligațiile ei;

•                    la expropriere sau etanșsale echipamentului de autoritățile de stat;

•                    în caz de suprimare registrații Utilizatorului în site-ul MAGAZINUL ELECTRONIC. În cazul acesta contractele de vănzare-cumpare încheiate rămân valabile și pot fi executate;

•                    în caz de refuz conform art.50 de Legea de protecție a utilizatorilor.

 

XII. ALTE CONDIȚII

 

Art. 24. Invaliditate eventuală unei dispoziții acestor condiții generale nu duce la Invaliditate a întregului contract.

Art. 25. Pentru problemele nerezolvate în contractul acesta, legate cu executarea și interpretarea acetui contract, se aplică legile Republici Bulgaria.

Art. 26. Toate dispute între părțile se rezolvă în spirit de înțelegere și bunăvoință. Dacă părtile nu ajung la un acord, toate disputele nerezolvate, inclusiv dispute, generate sau referindu-se la interpretarea lui, invaliditate, executare sau încetare, ca și dispute despre completare spații goale în contractul sau adaptarea lui la circumstanțele generate o să fie rezolvate de Instanța competentă după registrația "STEI-99" SRL conform legislației bulgare. 

Art. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на „kompass.bg”, на 17.03.2015

 

___________________________________________________________________________

Aplicație 6 la art.47, par.1, p.8 și art.52, par.2 și 4 de Legea de protecție a utilizatorilor

Formular standard de aplicare a dreptului de refuz de contractul:

(completați și trimiteți formularul acesa numai dacă vreți să refuze contractul)

- La (numele comerciantului, adresa lui, numărul faxului și adresa sa elextronică se completează de comerciantul;

- Cu aceste informez/înformăm că refuz contractul încheiat de vănzare-cumpărare produselor următoare/ prezentării serviciului următor

- Comandat la*/Trimis la*

- Numele utilizatorului/utilizatorilor

- Adresa Utilizatorului/utilizatorilor

- Semnătura utilizatorului/utilizatorilor (numai în cazul în care formularul acesta este pe hârtie)

- Dată

------------------------------------------------------